Zapraszamy wszystkich do Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Misja i cele działania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników.   Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych, aktualnych i potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych.   Biblioteka sukcesywnie będzie rozwijała się w kierunku modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, budującej i pielęgnującej zasady uczącej się organizacji, w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz – użytkownik, bibliotekarz – bibliotekarz będą ją wyróżniały spośród innych placówek tego typu.   Misja jest realizowana poprzez:
 1. Gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie użytkownikom optymalnego dostępu do materiałów bibliotecznych.
 3. Współuczestnictwo w procesie edukacji kulturalnej.
 4. Pozyskanie jak największej liczby użytkowników do aktywnego udziału w działalności kulturalnej, a także zapewnienie twórczego rozwoju jednostki.
 5. Tworzenie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród społeczności lokalnej jako uczącej się organizacji, otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług.
 6. Współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
 7. Inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej.
 8. Pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł na rozbudowę, modernizację i rozwój Biblioteki.
 9. Monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.
Analiza otoczenia, w jakim działa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zdiagnozowanie stanu instytucji, pozwala na zdefiniowanie misji biblioteki:  

„Biblioteka to możliwości bez granic”

  Jesteśmy jedną z osiemnastu warszawskich Bibliotek Dzielnicowych.   W naszej strukturze organizacyjnej mieści się pięć oddziałów:
 • • dwie Czytelnie Naukowe
 • • Wypożyczalnia Kompletów Książek (ma 40 punktów bibliotecznych prowadzonych społecznie)
 • • Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna
 • • Centrum Informatyczne Biblioteki
Poza oddziałami na terenie dzielnicy funkcjonują dwadzieścia trzy filie:
 • • 15 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
 • • 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
 • • Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
Nasze placówki oferują Państwu bogate księgozbiory w formie tradycyjnej i elektronicznej, stale wzbogacane o nowości z zakresu literatury i wydawnictw naukowych. Posiadamy również duży wybór tytułów prasowych, a w Czytelniach Naukowych i w większości filii mogą Państwo korzystać z Internetu.   W Czytelni Naukowej nr XXI przy ul. Bukietowej 4a udostępniamy uratowane zbiory Biblioteki Dziennikarzy Polskich. Wśród zbiorów najstarsza pozycja pochodzi z 1589r. Niektórych nie posiada nawet Biblioteka Narodowa, zaś ponad dwadzieścia procent stanowi dział prasoznawczy z rękopisami i unikatową dokumentacją.   Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju intelektualnego i społecznego młodych użytkowników biblioteki. Dla dzieci i młodzieży przygotowujemy wiele edukacyjnych imprez, spotkań, warsztatów, lekcji i konkursów.   Dużą troską otaczamy również osoby niepełnosprawne, którym oferujemy usługę książka na telefon.   Zapraszamy do korzystania. Dyrektor Grażyna R. Zgoła