Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest częścią Instytut Psychiatrii i Neurologii zapewniającą kompleksową i szybką pomoc mieszkańcom Mokotowa łącząc wsparcie medyczne (konsultacje psychiatryczne, oddziały szpitalne całodobowe i dzienny, psychoterapia) ze wsparciem społecznym (indywidualne konsultacje, trener pracy, mieszkania chronione i przejściowe, różne typy

grup wsparcia – także dla rodzin). Żeby jak najpełniej realizować misję psychiatrii środowiskowej MCZP współpracuje także z lokalnym organizacjami pozarządowymi, urzędem dzielnicy oraz mokotowskimi partnerstwami lokalnymi.

 

 

Kontakt w celu uzyskania wsparcia: Centrum Koordynacji – (22) 299 04 31

 

 

Kontakt ws. organizacyjnych: Jakub Tercz – 518 058 111, jtercz@ipin.edu.pl)