Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest częścią Instytut Psychiatrii i Neurologii zapewniającą kompleksową i szybką pomoc mieszkańcom Mokotowa łącząc wsparcie medyczne (konsultacje psychiatryczne, oddziały szpitalne całodobowe i dzienny, psychoterapia) ze wsparciem społecznym (indywidualne konsultacje, trener pracy, mieszkania chronione i przejściowe, różne typy grup wsparcia – także dla rodzin). Żeby jak najpełniej realizować misję psychiatrii środowiskowej MCZP współpracuje także z lokalnym organizacjami pozarządowymi, urzędem dzielnicy oraz mokotowskimi partnerstwami lokalnymi.

 

Kontakt w celu uzyskania wsparcia: Centrum Koordynacji – (22) 299 04 31

 

Kontakt ws. organizacyjnych: Jakub Tercz – 518 058 111, jtercz@ipin.edu.pl)


W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja.