Partnerstwo Nasze Stegny istnieje od 2012 roku. Działa na terenie Stegien (czyli 3 osiedli: Stegny Południe, Stegny Północ i Stegny Rożek) i skupia lokalne stowarzyszenia, fundacje, administracje osiedli, szkoły i przedsiębiorców. Celem działania partnerstwa jest: 

  • zaangażownie do wspólnego działania na rzecz osiedli jak najszerszej grupy mieszkańców i lokalnych podmiotów 
  • wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa integracja mieszkańców
  • wzajemne wsparcie pomiędzy partnerami
  • promocja partnerów