Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga W Warszawie

  Jesteśmy najstarszą w Warszawie szkołą integracyjną z dużym doświadczeniem w dziedzinie integracji. Idea ta jest naczelną zasadą organizacji pracy naszej szkoły. Wspieramy uczniów mających trudności w nauce, a także indywidualizujemy pracę z uczniami zdolnymi i niepełnosprawnymi. Zarówno dzieci zdolne, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, są dla nas ważnym zobowiązaniem, dlatego priorytetem dla nas są ciągłe starania o zapewnienie im jak najlepszych warunków rozwoju.

Nasza szkoła mieści się w przyjaznym dla uczniów budynku, otoczonym zielenią, bez barier architektonicznych, z wyjściem na pięknie zagospodarowane patio. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tradycji. Jesteśmy szkołą bezpieczną nie tylko dlatego, że klasy są nieliczne, dwudziestoosobowe, a wychowawstwo pełni dwóch nauczycieli, ale przede wszystkim dlatego, że nadrzędną wartością, którą się kierujemy w pracy, jest drugi człowiek – jego potrzeby, oczekiwania i wzajemna życzliwość.

Wśród naszych uczniów są dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawnością – osoby austystyczne, z zespołem Aspergera, z lekką niepełnosprawnością intelektualną. W każdej klasie zapewniamy pięć miejsc dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W każdej klasie jest zatem zatrudniony pedagog specjalny w celu współorganizowania edukacji dla młodzieży niepełnosprawnej. Naszym uczniom oferujemy specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne zalecane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w orzeczeniach i opiniach, takie jak: eeg biofeedback, Tomatis, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, indywidualne wsparcie psychologa.

Jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wszystkich uczniów. Mamy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne i sportowe. Uczniowie szkoły są laureatami wielu konkursów. Gazetka szkolna “Mały Redaktor” wielokrotnie zdobywała I miejsce w konkursach warszawskich na najlepszą gazetkę szkolną. Fotografie zjawisk fizycznych, wykonane przez gimnazjalistów, zamieszczono w podręcznikach do fizyki.