Szkoła Podstawowa nr 212 w Warszawie jest szkołą publiczną. Powstała w 1973r.

Szkoła nasza otwarta jest na wszelkiego rodzaju innowacje pedagogiczne.
Wielu nauczycieli realizuje własne programy nauczania i wychowania, wdraża najnowsze osiągnięcia nauki i dydaktyki.

 Programy realizowane w szkole:

 • Wars i Sawa,

 • Wars i Sawa grają w szachy,

 • Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń,

 • Jedz zdrowo, a będzie kolorowo,

 • Pij mleko,

 • Warzywa i owoce w szkole,

 • Lekki tornister,

 • Obycie umila życie

Koła zainteresowań:    

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań. Prowadzone w naszej Szkole koła wzbogacają wiedzę naszych uczniów i przygotowują ich do różnych konkursów.

Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych:

 • dyskoteki,
 • koncerty muzyczne,
 • konkursy,
 • przedstawienia teatralne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • turnieje sportowe,
 • wycieczki klasowe,
 • wystawy.
W swojej pracy wykorzystujemy:
 • techniki i elementy dramy,
 • krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne, zadania o zwiększonym stopniu trudności,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne i elementy ekologii,
 • wspólnie realizujemy różne projekty,
 • zajęcia kulturalno-artystyczne,
 • programy terapeutyczne